Ilmu Khodam Khusus Huruf Fa’ – Kode H64 – IlmuHikmah.Com

Rp 720.000

Kategori:

Deskripsi

Selain khodam surah Al Qur’an, pada dasarnya huruf Al Qur’an memiliki khodam masing-masing. Beberapa saya ambil khodam huruf jumlahnya tujuh yang istimewa. Yaitu Tsa, Jim, Kho, Za’, Syin, Zho, Fa’. Ketujuh huruf ini dinamakan ‘’ sawaaqithul faatihah ‘’ . Ketujuh huruf dinamakan demikian karena huruf tersebut tidak termasuk/ tidak tercantum di surah al faatihah.

Karena istimewanya huruf-huruf tersebut, maka masing-masing ketujuh huruf ini mempunyai amalan atau riyadhoh dan khodamnya tersendiri. Serta mempunyai karakteristik dan hikmah sendiri-sendiri yang berbeda –beda satu sama lain.

Di dalam huruf  Fa’ terkandung rahasia asma Allah : Al Faathiru,  Al Faa’ilu, Al Faaliqu dan Al Fardu, Al Fattaahu. Adapun Sifat huruf ini adalah panas kering, memiliki watak api. Hikmahnya adalah kekuatan diri, tegas dan tangguh. Mampu mendatangkan segala hajat Anda dalam waktu cepat.

Apabila Anda mengamalkan riyadhoh untuk mendapat khodam Jim, insya Allah akan memiliki hikmah ;
1.    Menjadi penguasa atau pemimpin yang kuat dan hebat.
2.    Menjadi orang yang berwibawa.
3.    Kehidupan Kecukupan.
4.    Menjadi orang penting dan berpengaruh di masyarakat.
5.    Mampu menaklukkan berbagai perkara, dhohir batin, nyata dan gaib.

Selain hikmah diatas Anda akan mendapat hikmah lain secara langsung di bimbing khodam huruf  Fa’ setelah Anda mampu berkomunikasi dengannya. Semoga Allah memberi hidayah dan inayahnya kepada kita semua atas segala hikmah yang di berikan-Nya kepada makhluknya yang sempurna.