Ilmu Khodam Khusus Huruf Jim – Kode H59 – IlmuHikmah.Com

Rp 720.000

Kategori:

Deskripsi


Selain khodam surah Al Qur’an, pada dasarnya huruf Al Qur’an memiliki khodam masing-masing. Beberapa saya ambil khodam huruf jumlahnya tujuh yang istimewa. Yaitu Tsa, Jim, Kho, Za’, Syin, Zho, Fa’.

Ketujuh huruf ini dinamakan ‘’ sawaaqithul faatihah ‘’ . Ketujuh huruf dinamakan demikian karena huruf tersebut tidak termasuk/ tidak tercantum di surah al faatihah.

Karena istimewanya huruf-huruf tersebut, maka masing-masing ketujuh huruf ini mempunyai amalan atau riyadhoh dan khodamnya tersendiri. Serta mempunyai karakteristik dan hikmah sendiri-sendiri yang berbeda –beda satu sama lain.

Di dalam huruf Jim terkandung rahasia asma Allah : Al Jaliil, Al Jaami’u, dan Al Jamiilu, Al Jabbaaru dan Al Jawaadu. Adapun Sifat huruf ini adalah panas lembab, memiliki watak api, posisinya di bintang timur.

Sangat cocok untuk masuk kepada penguasa, pemimpin, konglomerat/ orang kaya dan ulama’. Kehidupan Anda akan di hormati serta di muliakan banyak orang dan serta seluruh alam semesta. Khodam huruf Jim bernama Tholqayaaiil.

Apabila Anda mengamalkan riyadhoh untuk mendapat khodam Jim, insya Allah akan memiliki hikmah ;
1.    Menjadi penguasa atau pemimpin yang kuat dan hebat.
2.    Menjadi ahli ilmu Agama dan hikmah yang berpengaruh.
3.    Menjadi orang yang berwibawa.
4.    Kehidupan Kaya Raya serta berkelimpahan Ni’ mat.
5.    Kehidupan sangat bahagia sehat sentosa serta Jiwa dan raga kuat damai dan tentram.
6.    Menjadi orang penting dan berpengaruh di masyarakat.

Selain hikmah diatas Anda akan mendapat hikmah lain secara langsung di bimbing khodam huruf Jim setelah Anda mampu berkomunikasi dengannya.

Semoga Allah memberi hidayah dan inayahnya kepada kita semua atas segala hikmah yang di berikan-Nya kepada makhluknya yang sempurna.